மாகாண ஊடகவியலாளர்” ஊடகவியலாளர்களுக்குச் சேர்த்தல்

மாகாண ஊடகவியலாளர் எனும் பதவி நிலை ஊடகவியாலாளர்களின் சம்பளச் சபைக்கு உள்வாங்கப்பட்டது. உள்ளூர் ஊடகவியலாளர்களின் உரிமைகளான  ஊழியர் சேமலாப நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் குறித்து தொழில் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால சில்வா அவர்களுடன் 2021 ஏப்ரல் 5 ஆம் திகதி நீண்ட கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது. தொழில் அமைச்சின் செயலாளர் தொழில் அமைச்சரின் ஊடக செயலாளரும் சிரேஷ்ட்ட ஊடகவியலாளரும் படத்தில் காணப்படுகின்றனர்.

கேகாலை மாவட்ட ஊடகவியலாளர் ஒன்றியம்

கேகாலை மாவட்ட ஊடகவியலாளர் சங்கத்தைப் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் தொழில் ஆணையாளர் பிரபாத் சந்திரகீர்த்தி அவர்களிடம் மாவட்ட தலைவர் ஊடகவியலாளர் பண்டார பஹலவத்த வினால் தொழில் அமைச்சில் கையளிக்கப்பட்டது. உதவித்தொழில் ஆணையாளர் ( தொழிற்சங்கங்கள்)திருமதி. டி. சி. கருணாரத்னவும் ஊடக ஊழியர் தொழில் சங்கத்தின் தலைவர் கருணாரத்ன உள்ளிட்ட ஏனைய தலைவர்களும் கலந்து கொண்டதனைப் படங்களில் காணலாம்.

தொழில்முறை பத்திரிகையாளர்களுக்கான கையேடு

ஊடக ஊழியர்களின் தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்பினால் IREX அமைப்பின் உதவியுடன் வெளியிடப்பட்ட மும்மொழிகளிலான ‘தொழில்சார் ஊடகவியலாளர்களுக்கான கையேடு’ தொழில் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா விடம் கையளிக்கப்பட்டது.  துறைசார் ஊடகவியலாளர்களினதும், நிறுவனங்களினதும் பிரச்சினைகளையும் உரிமைகளையும் இந்தக் கையேடு விபரிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஊடகவியலாளரும்  பின்பற்ற வேண்டும்

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Tuesday Tips: Being Realistic With Your Goals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

20th Anniversary of Growing Up Asian in America

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Stroke care gains in Puerto Rico falter after Hurricane Maria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

2017 Growing Up Asian in America: Letter to the Senator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Growing Up Asian in America Art, Essay and Video Contest Open

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Outdoor behavioral healthcare services to youth and young adults

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

உங்களிடம் கேள்விகள் உள்ளதா? அழைக்கவும் அல்லது சந்திக்கவும்

+[94] 773 641 1111

# 30,
அமரசேகர மாவத்தை, கொழும்பு 5,
இலங்கை.

info@fmetu.org 

செய்திமடல்

சமீபத்திய செய்தி மற்றும் புதுப்பிப்பைப் பெறுங்கள்

எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

© 2021 – FMETU. All rights reserved.

Carefully crafted by Cyber Ceylon