தொழில்சார் ஊடகவியலாளர்களுக்கான கையேடு

ஊடக ஊழியர்களின் தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்பினால் IREX அமைப்பின் உதவியுடன் வெளியிடப்பட்ட மும்மொழிகளிலான 'தொழில்சார் ஊடகவியலாளர்களுக்கான கையேடு' தொழில் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா விடம் கையளிக்கப்பட்டது.

கேகாலை மாவட்ட ஊடகவியலாளர்கள் சங்கம்

கேகாலை மாவட்ட ஊடகவியலாளர் சங்கத்தைப் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் தொழில் ஆணையாளர் பிரபாத் சந்திரகீர்த்தி அவர்களிடம் மாவட்ட தலைவர் ஊடகவியலாளர் பண்டார பஹலவத்த வினால் தொழில் அமைச்சில் கையளிக்கப்பட்டது.
Who we are.

நோக்கு

ஊடகவியலாளர்களின் தாய் வீடு

பணி

இலங்கையில் வலுவான சுயாதீன ஊடகத் துறையை உருவாக்குவதற்காக ஊடகத் துறையில் பாதுகாப்பான தொழில் ரீதியான மதிப்புகளுடனான வலுவான அமைப்பு எனும் திறன் கொண்ட சுயாதீன ஊடக ஊழியர்களைக் கொண்ட குழுவை உருவாக்குதல்

"சிறந்த ஊடகவியல், தொலைக்காட்சி ஆகியன நமது உலகத்தை சிறப்பாக மாற்றுமென நான் நம்புகிறேன்."
- Christiane Amanpour
(ஊடகவியலாளர் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் - CNN)
சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர்

முன்னணி ஊடக நிறுவனங்கள்

தேசிய மற்றும் சர்வதேச ஊடக நிறுவனங்களுடன் கைகோர்க்கும் FMETU
எமது இணையப் பதிவில் இருந்து

எதிர்வரவுள்ளவை

உங்களிடம் கேள்விகள் உள்ளதா? அழைக்கவும் அல்லது சந்திக்கவும்

+[94] 773 641 1111

# 30,
அமரசேகர மாவத்தை, கொழும்பு 5,
இலங்கை.

info@fmetu.org 

செய்திமடல்

சமீபத்திய செய்தி மற்றும் புதுப்பிப்பைப் பெறுங்கள்

எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

© 2021 – FMETU. All rights reserved.

Carefully crafted by Cyber Ceylon